Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: DOKAZ ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA PROMET DOBARA SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM U SLUČAJU KADA SE PLAĆANJE ZA TAJ PROMET VRŠI U GOTOVINI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 61
  • Ministarstvo finansija: NAPLATA USLUGE KOJA JE KUPCU IZ INOSTRANSTVA FAKTURISANA U DINARIMA - Zakon o deviznom poslovanju: član 32
  • Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE DOBARA I USLUGA ZA POTREBE REKLAME I PROPAGANDE KADA SU IZDACI ZA REKLAMU I PROPAGANDU VIŠI OD IZNOSA KOJI SE PRIZNAJE KAO RASHOD U PORESKOM BILANSU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti