Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: PREDLOżENI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAšTITI POTROšAčA NEćE DOPRINETI REšAVANJU NI JEDNOG BITNOG PROBLEMA KOJI POSTOJE U ZAšTITI POTROšAčA, OCENA JE NACIONALNE ORGANIZACIJE POTROšAčA SRBIJE I CENTRA POTROšAčA SRBIJE


U Centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Srbiji, koja je vođena u Privrednoj komori Srbije, ostala je dilema da li raditi izmene i dopune zakona ili pak stvarati novi zakon. Stav prisutnih bio je ako može da se uradi novi zakon do kraja godine, onda bi trebalo da se krene u ovoj posao. U suprotnom ako to nije moguće, onda se treba zadržati na izmenama. Jer, bolje je to uraditi i imati aktuelan zakon, nego da se dugo čeka na njegovo donošenje. Predložene izmene i dopune o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača neće doprineti rešavanju ni jednog bitnog problema koji postoje u zaštiti potrošača, ocena je Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) i Centra potrošača Srbije (CEPS).

Moderator skupa, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije mr Gordana Hašimbegović je naglasila da su potrošači najveći investitori u Srbiji. Ona je istakla da je želja svih da imamo idealan zakon, ali to je teško uraditi. Zato u ovom trenutku je najbitnije da se vidi šta je suštinsko da se unapredi postojeći zakon. Ali, dodala je ona, nije sporno u budućnosti da se stvara i novi zakon. Međutim, bitno je sad da imamo zakon koji može da funkcioniše i da niko ne bude oštećen. Svi se trudimo da napravimo najbolje, da to bude svetski zakon, a naš, rekla je Gordana Hašimbegović.

Predsednik NOPS Goran Papović rekao je na Centralnoj javnoj raspravi o izmenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača, da je stav 21 organizacije za zaštitu potrošača u Srbiji, da treba doneti novi zakon, a ne menjati postojeći. On smatra da se zbog ograničenog broja članova postojećeg zakona koji se mogu menjati, ne rešavaju bitni problemi potrošača. NOPS i CEPS pozvali su Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija da u novi zakon uvrsti zahteve organizacija za zaštitu potrošača - davanje većih ovlašćenja tržišnoj inspekciji, jačanje položaja i uloge organizacija potrošača i alternativno rešavanje potrošačkih sporova.

U završnoj javnoj raspravi pomoćnik ministra u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunacija Vlade Srbije mr Ljiljana Stanković istakla je da su u dosadašnjoj javnoj raspravi iznete najveće primedbe na članove 11, 12 i 13 postojećeg zakona, uz naglasak da je potreban nastavak rada na ovom značajnom poslu. Po njenim rečima neophodno je završiti ovaj posao na izmenama i dopunama zakona, a posle videti da li otvoriti priču da li je potrebno da se radi novi zakon. Potrebno je da se vidi šta postojećem zakonu nedostaje, a ceo posao treba da se okonča do kraja septembra ove godine. Sad nam je cilj da se sve sumira iz javne rasprave i da to usvoji Vlada. To treba da se uradi do kraja septembra ove godine.

Predstavnica Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine Nevena Praizović ukazala je da Nacrtom zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača, da su bolje pojašnjeni određeni članovi, da se zakon prilagođava evropskom zakonodavstvu i daje veća prava potrošačima. Ona je još ukazala da su izmene i dopune postojećeg zakona bile potrebne jer su se u praksi pokazali brojni nedostaci postojećeg pravnog akta koji se primenjuje već dve godine. U međuvremenu su promenjene određene evropske direktive o potrošačkim pravima kojima se treba prilagoditi, dodala je ona. Kako je objasnila, preciziran je davalac garancije, definisan pojam tehnička roba, uveden član koji definiše diskriminaciju potrošača, maksimalni rok isporuke robe je 30 dana, a obavezan je i spisak servisera u pratećoj dokumentaciji za robu. Novina je i to da je detaljno regulisan postupak reklamacije i skraćen rok na osam umesto 15 dana u kome trgovac mora da odgovori na reklamaciju kupca.

Vođa projekta "Jačanje potrošača u Srbiji (IPA 2009)" Tijeri Burgoanji mišljenja je da je bolje napraviti novi zakon koji bi bio sveobuhvatniji i dao veću zaštitu potrošačima iako su izmene i dopune postojećeg Zakona o zaštiti potrošača rađene temeljno.

Učestvujući u raspravi Jovan Jovanović iz Centra za zaštitu potrošača, je naglasio da se čeka već dve godine da dođe do izmena zakona. Prema mišljenju Jovanke Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije, dosta ponuđenih izmena će se opet brzo morati menjati, pa bi bilo najbolje da se odmah ide na stvaranje novog zakona.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 16.7.2013.