Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

VLADA APV: ZAŠTITITI JAVNI INTERES U LUCI NOVI SAD


Kompletna procedura formiranja nove Skupštine akcionara Luke Novi Sad sprovodi se mimo saznanja i uključivanja pokrajinskih organa u zaštiti javnih interesa, saopštio je danas Biro Vlade Vojvodine za odnose s javnošću.

U saopštenju je navedeno da su saveti za logistiku i vodni saobraćaj, formirani pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova a na inicijativu organa uprave Luke Novi Sad, u ponedeljak održali vanredni sastanak na kojem je sagledan zaključak Vlade Srbije, donet u maju, o određivanju dva predstavnika republike u Skupštini akcionara Luke Novi Sad.

Na osnovu tog zaključka, Privredni sud u Novom Sadu je doneo rešenje o tome da vanredna Skupština akcionara Luke Novi Sad AD za pretovar i skladištenje, bude održana 17. jula ove godine.

U saopštenju se dodaje da su inicijative za prodaju Luke Novi Sad, iskazane u ranijem periodu, zaustavljene upravo intervencijom pokrajinskih organa, odnosno zaključkom iz 2008. godine tadašnjeg Izvršnog veća Vojvodine, da se u skladu sa Zakonom o privatizaciji Luke Novi Sad, kao dobra u opštoj upotrebi i od opšteg interesa izuzme iz privatizacije.

"Zahvaljujući toj intervenciji, novosadska luka je danas u povoljnijem statusu u odnosu na ostale međunarodne luke u Srbiji, dostiže značajno veći obim pretovara i kontinuirani razvojni trend. Ta luka ima naglašen karakter javne delatnosti, što je zakonska obaveza za sve međunarodne luke, a što kod ostalih, zbog preovlađujućeg privatnog interesa, nije u dovoljnoj meri izraženo", piše u saopštenju.

Dodaje se da nakon privatizacije svih republičkih javnih luka od međunarodnog značaja, osim novosadske, postalo je jasno da je netransparentna politika "svršenog čina“ u ovom postupku bila pogubna za opšte javne interese, a što najbolje pokazuju i sudski i istražni procesi koji se danas vode u predmetu privatizacije Luke Beograd. Pokrajinski saveti za logistiku i vodni saobraćaj zatečeni su i činjenicom da Ministarstvo saobraćaja, preko Agencije za upravljanje lukama, nije u dosadašnjem periodu iskazalo nikakvo interesovanje niti aktivno učešće u bilo kakvim postupcima vezanim za razvoj lučke delatnosti u jedinoj kontinuirano državnoj luci u Srbiji, a što su, po Zakonu o plovidbi i lukama, bili u obavezi.

Iznenađuje i izuzimanje tog Ministarstva iz pomenutog Zaključka Vlade Republike Srbije, navodi se u saopštenju i napominje da ti pokrajinski saveti očekuju i aktivno uključenje Pokrajinskog javnog pravobranilaštva u praćenje sprovođenja ovog Zaključka i kao i da taj organ preduzme mere u okviru svojih nadležnosti.

U skladu sa stavovima saveta, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova ukazuje na prioritet zaštite javnog interesa u odnosu na stranačke interese koji na osnovu postupka sprovedenog bez saznanja pokrajinskih organa nedvosmisleno proizilaze. U tom cilju je za Vladu Vojvodine sačinjena informacija sa predlogom odgovarajucih zaključaka, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug