Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSUŠTINA FUNKCIJE OMBUDSMANA JE DA BUDE VRHOVNI KONTROLNI ORGAN KOJI REAGUJE KADA SVI PRETHODNI ORAGANI KONTROLE ZAKAŽU


Zaštitnik građana Saša Janković kaže da organi vlasti retko ignorišu njegove preporuke, koji obavezuje javnu upravu da sisteme kontrole učini dostupnim.

"Ne vidim da se bilo koji momenat bitan za prava građana u ovoj zemlji odigrao bez aktivnog učešća ombudsmana, i danas se retko koji organ vlasti, ako i jedan, usuđuje da potpuno ignoriše ono što zaštitnik građana kaže. To i jeste svrha ove institucije", rekao je Saša Janković Tanjugu.

"Mislim da smo pokazali da naša demokratija, ipak, jeste dovoljno čvrsta da jedna institucija ovakve vrste može da pruži realne rezultate", naglasio je ombudsman, osvrnuvši se na svoj petogodišnji mandat koji ističe za sedam dana - 23. jula.

Međutim, prema njegovim rečima, koliko god da je urađeno, još neuporedivo više treba da se uradi.

Janković je ocenio da je veoma važno što je zaštitnik građana, mlada institucija koja je formirana kasnije nego u drugim zemljama, u veoma burnim vremenima uspela da očuva političku neutralnost.

"Mislim da niko, objektivno posmatrajući, ne može da kaže da je rad zaštitnika građana bio ispolitizoavan“, naveo je Janković, koji smatra da je dobro, ali i retkost to što nijedna stranka ombudsmana nije optužila za politizaciju rada.

On je poručio da ni za jednu instituciju nije dobro, pa ni za zaštitnika građana, da bude u stanju vršioca dužnosti i izrazio nadu da će novi saziv parlamenta, kako je i najavljeno, bez odlaganja, u skladu sa zakonom izabrati novog ombudsmana.

"Što pre skupština i ovo svoje zakašnjenje otkloni, to bolje za građane", podvukao je Janković.

On je ukazao da samo ombudsman koji je u punom kapacitetu, u punom mandatu, koji ne mora da se brine o tome da li će sutra biti smenjen ili će neko drugi biti postavljen umesto njega, može bez tereta da se bavi svojim poslom.

"Inače, nije previše iznenađujuće to što se desilo s obzirom da smo instituciju ombudsmana dobili 200 godina posle nekih drugih, da je od donošenja zakona probijen rok za izbor zaštitnika građana, pa za zamenika, pa za prostorije", kazao je Janković.

Prema njegovim rečima, novi zaštitnik građana neće morati da se bavi spostvenom institucijom, već treba da učini da organi, čiji rad kontroliše, većinu propusta koji prave sami i otkriju, budući da za to u velikom broju slučajeva nije potrebno biti vanredan pravnik ili stručnjak.

"Suština je da ombudsman bude vrhovni kontrolni organ koji reaguje kada svi prethodni oragani kontrole zakažu, ali mi sada u najvećem delu uprave nemamo prave, suštinske kontrolne organe", podvukao je Janković.

On je dodao da, zbog toga što unutrašnja kontrola ne funkcioniše, na stolu ombudsmana završava toliko predmeta da oni statistički zahtevaju da služba zaštitnika građana ima bar desetostruko više ljudi, što nije dobro.

Ukoliko bi se organi vlasti, istakao je zaštitnik građana, obavezali da imaju efikasne, dostupne, unutrašnje mehanizme kontrole i provere pritužbi građana, ombudsman ne bi morao da šalje svoje službenike na 300 kilometara udaljenosti da provere da li pauza na nekom šalteru traje sat vremena duže.

On je mišljenja da ovlašćenja ombudsmana, u čijoj je prirodi da na organe vlasti utiče snagom argumenata, a ne prisilom, treba proširiti i omogućiti mu da građane, koji mu se obrate, zaštiti od odmazde i spreči opstruiranje postupaka koje vodi.

Najveći broj državnih funkcionera i službenika, kako je istakao, poštuje instituciju zaštitnika građana, i u postupcima kontrole dostavlja tražene podatke, odgovara na pitanja i omogućava da se dođe do istine, ali ipak, postoji i manji broj onih koji ometaju "istragu".

"Ako smatrate da ste u pravu, ne morate poslušati ombudsmana, ali ga ne smete sprečiti da dođe do činjenica i podataka koji mu omogućavaju da donese svoju ocenu", naglasio je Janković, ocenivši da građani imaju mnogo razloga za nezdovoljstvo radom organa javne vlasti.

On smatra da je, ipak, situacija u pogledu zaštite prava perspektivnija nego što je bila pre pet godina. "Još je u nekim situacijama to izuzetno teško, nije ni tako brzo, ali postoji svetlo na kraju tunela".

"Građani Srbije znaju da postoji mesto gde mogu da iznesu svoj problem, da će njihova pritužba nezavisno, bez obzira na trenutnu, srednjeročnu i dugoročnu politiku, političke odnose, partijsku ravnotežu ili neravnotežu, biti objektivno razmotrena i da će ombudsman stati u zaštitu prava građana ukoliko su povređena, kao i da postoji velika verovatnoća da će propust biti ispravljen", kazao je Janković.

Ombudsmanu se do sada obratila gotovo 41.500 građana, dve trećine je dobilo savetodavno - pravnu pomoć, podneto je više od 11.400 formalanih pritužbi, a postupak kontrole je vođen u oko 3.500 slučajeva.

"Dobra stvar jeste da se trećina završila tako što je organ vlasti kada je dobio obaveštenje da je ombudsman pokrenuo postupak priznao propust i odmah ga ispravio, ne čekajući sprovođenje istrage", naveo je Janković.

Zaštitnik građana je izdao 759 formalnih preporuka - nešto više od polovine je sprovedeno, podneo tri predloga za ocenu ustavnosti zakona (dva su prihvaćena, jedan je još u proceduri), kao i 138 inicijativa za promenu zakonskih i podzakonskih rešenja, a skupština je prihvatila 39 akata.

"Ova statistika je sa stanovišta evropske prakse sasvim korektna, samo je broj izvršenih preporuka trenutno nešto niži nego u Evropi", ocenio je Janković i ukazao da se većina postupaka ne tiče direktno osobe koja se obrati zaštitniku građana već, zapravo, menja način rada organa vlasti.

Kao primer je izdvojio preporuku za overu knjižica deci čiji roditelji rade kod poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose i predočio da je to jedan statistički slučaj, ali se tiče hiljada mališana kojima je bilo uskraćeno pravo na zdravstveno osiguranje zbog nepravilnog tumačenja zakona.

"Pre pet godina kada sam izabran, rekao sam da će ombudsman opravdati svoje postojanje i novac poreskih obveznika, ako građanima pruži oslonac u borbi za njihovo dostojanstvo i pomogne im da podignu kvalitet odnosa sa državnom administracijom", kazao je Janković.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti