Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE


Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović govorila je na okruglom stolu posvećenom Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

"O kojoj god administraciji da je reč - republičkoj, pokrajinskoj, lokalnoj, uvek je u prvom planu kvantitet, odnosno broj zaposlenih. Kvalitet retko ko da pominje. Čini se da se godinama unazad kvalitet smanjivao sa povećanjem kvantiteta", rekla je Kalanovićka.

"Naša administarcija na lokalu jeste preglomazna, ali daleko veći problem je taj što je naša administracija često troma, prespora, neefikasna i nedovoljno profesionalna", kazala je ministarka i dodala da bi bilo neobjektivno da krivicu tražimo stalno i samo u lokalnim samoupravama.

"Ako istini pogledamo u oči - država je bila dužna da obezbedi odgovarajući službenički sistem na lokalu kroz postavljanje najpre kvalitetnog zakonskog okvira. Poslednjih dvadesetak godina ovo je bio potpuno prazan prostor, nešto što je zanemarivano i polovično rešavano još od 1991. godine," izjavila je ministarka i dodala da ovaj Zakon sa pravom možemo nazvati uvođenjem sistema u rad administracije na lokalnom i pokrajinskom nivou.

Prema njenim rečima ovaj Zakon gradi sistem administracije i omogućava razvoj i napredovanje svakog službenika, ali uspostavlja i princip odgovornosti i sankcija za sve eventualne zloupotrebe.

"Stvorili smo osnov i definisali kriterijume: pre svega za prijem u radni odnos, za sistem radnih mesta, ocenjivanje zaposlenih, njihovo stručno usavršavanje, napredovanje i nazadovanje, zaštitu prava zaposlenih ali i disciplinsku odgovornost," objasnila je ona i dodala da napredovanje službenika mora da bude zasnovano na zaslugama, a ne na političkim i ličnim uticajima.

"Prijem u radni odnos mora da bude potpuno transparentan, zasnovan na jasnim kriterijumima i treba da obezbedi uslove za odabir najboljih kadrova koji su nam na raspolaganju," navela je Kalanovićka.

Prema njenim rečima, krajnji cilj donošenja ovakvog jednog Zakona jeste da kroz efikasniju administraciju podignemo kvalitet života građana i poboljšamo poslovni ambijent u gradovima i opštinama.

"Sposobna, efikasna i profesionalna lokalna i pokrajinska administracija potrebna nam je pre svega zbog nas samih. Srbija još nije završila proces tranzicije, još uvek su pred njom veliki izazovi i teški poslovi, ali ona je zakoračila na evropski put, a podsetiću vas da se čak 60 odsto zakona EU obavlja upravo na lokalnom nivou. I jedna i druga stvar su više nego dobri razlozi da što pre krenemo sa uvođenjem reda i sistema u lokalnoj administraciji," zaključila je Kalanovićeva.

Izvor: Vebsajt Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, 16.6.2013.