Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U POSTUPANJU SA ROBOM U SLOBODNIM ZONAMA I SLOBODNIM SKLADIŠTIMA
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA REZIDENATA DA TROMESEČNO IZVEŠTAVAJU NBS O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA U ZEMLJI KOJE UKLJUČUJU I DODATNE UPLATE OSNIVAČA KOJE NE POVEĆAVAJU OSNOVNI KAPITAL

Izvor: Paragraf Lex