Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAMERIČKA REJTING AGENCIJA MUDIS SE PRIPREMA DA SNIZI REJTING JOŠ 21 BANCI


Tanjug

Američka rejting agencija Mudis priprema se da za nedelju dana "znatno" snizi rejtinge 21 španske banke, posle kresanja rejtinga 26 italijanskih banaka.

"Izvori u španskom finansijskom sektoru su uvereni da će ta agencija da u značajnoj meri snizi rejtinge brojnih institucija", ukazao je španski dnevnik Ekspansion i dodao da bi saopštenje o sniženju rejtinga 21 banke moglo uslediti za nedelju dana.

Ta mera bi nanela novi udarac oslabljenim španskim bankama koje već imaju teškoće da pozajmljuju od drugih banaka, s obzirom da su mnoge od njih u velikoj meri izložene sektoru nekretnina koji je u potonuću još od 2008.

Španske banke su u aprilu pozajmile rekordnih 263,5 milijardi evra (339 milijardi dolara) od Evropske centralne banke koja je poslednje utočište za komercijalne banke evrozone.

Mudis je u ponedeljak skresao kreditne rejtinge 26 italijanskih banaka za do četiri stepena usled slabosti, uzrokovanih slabom italijanskom ekonomijom koja je u recesiji i vladinim strogim merama štednje, kao daljim teškoćama u 17-očlanoj evrozoni.

<<< Nazad na ostale vesti