Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) OVE GODINE ĆE SA 800.000 EVRA PODRŽATI OKO 60 PROJEKATA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI, PREKO TAKOZVANOG BAS PROGRAMA (BUSINESS ADVISORY SERVICES)


Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ove godine će sa 800.000 evra podržati oko 60 projekata malih i srednjih preduzeća u Srbiji, preko takozvanog BAS programa (Business Advisory Services), rekla je Aleksandra Miladinović iz EBRD.

Prema njenim rečima, finansijsku podršku dobiće projekti iz oblasti energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine, dok je druga budžetska linija namenjena projektima konsultantske prirode, a plan je da se podrži i žensko preduzetništvo.

Na prezentaciji ovog programa u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu, Miladinović je kazala da je za pet godina podršku dobilo oko 320 malih i srednjih preduzeća."Reč je o donatorskom programu koji je namenjen malim i srednjim firmama, kao podrška u konsultantskim uslugama. Konkretno, preduzećima možemo pomoći na dva načina, a jedan od njih se odnosi na sufinansiranje projekta", rekla je Miladinović.

Ona je dodala da procenat donacije zavisi od lokacije firme, tipa konsultantske usluge koju firma koristi i od broja zaposlenih, pomenuvši da su do sada preduzeća maksimalno dobijala do 10.000 evra, odnosno od 25 do 75 odsto neto vrednosti projekta.Pored toga, u okviru BAS programa radiće se i na aktivnostima za razvoj tržišta koje se odnose na različite treninge, seminare i obuke.

Izvor: Tanjug, 16.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti