Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

JAVNA PREDUZEĆA U SRBIJI SU NEEFIKASNA ZBOG VELIKOG UTICAJA POLITIKE NA NJIHOV RAD I TREBALO BI IH KORPORATIZOVITI DA BI POSTALA EFIKASNA


To je ocenjeno na okruglom stolu "Uvodjenje korporativnog upravljanja u javna preduzeća".

Direktor za strategiju Javnog preduzeća PTT Srbije Željko Ivanji ocenio je da je upravljanje javnim preduzećima neefikasno i politizovano, ističući da ne postoji ni sistem odgovornosti.

U javnom preduzećima se, kako je istakao, postaljaju nestručni upravni odbori, dodajući da se to može reci i za menadžere.

Članovi upravnih odbora nemaju nikakva znanja iz korporativnog upravljanja, a Srbija je na jako slabom mestu i po pouzdanosti menadžmneta, rekao je Ivanji na skupu koji je održan na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA).

Ivanji je istakao da je u javnim preduzećima potrebno uraditi korporitivizaciju i obezbediti nezavisnost nadzornih odbora koji kontrolišu rad menadžnemta kako bi mogli da odbiju pritiske vlade.

Predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije (UKDS) Toplica Spasojević je istakao značaj javnih preduzeća u Srbiji, navodeći da u bruto domaćem proizvodu učestvuju sa 50 odsto i kao snedbavač znatno utiču na rad privrede.

On je ocenio da je ključni problema javnih preduzeća veliki uticaj politike na dnevne, ali i na strateške odluke, kao i to što služe za održavnaje standarda gradjana. To se, prema njegovim rečima, posebno vidi pred izbore, kao da preko tih preduzeća političari pokazuju koliko brinu o gradjanima.

SPASOJEVIĆ JE PREDLOŽIO DA SOCIJALNE FUNKCIJE IDE PREKO BUDŽETA, A DA JAVNA PREDUZEĆA POČNU DA RADE PO TRŽISNIM PRINCIPIMA.

Tako će se videti kako javna preduzeća stvarno funcionišu. Kad bi cena struje bila na nivou cene u regionu mogli bi trazimo od EPS da ima i istu profitabinost kao kompanije u regionu, rekao je Spasojević.

On se složio da je problem javnih preduzeća i onih koji ih kontrolušu i predložio da budući članovi nadzirnoh odbora prodju kurs i dobiju sertifikate.

Istakao je se u upravne odbore postavljaju ljudi po partijskoj liniji i naveo primer NIS-a u čiji su upravni odbor, kada su kupili udeo u toj kompaniji, Rusi "stavili stvarno velike eksperte, a Srbija izuzetno političke kadrove".

Zato sada imamo to da NIS sada izvlači tri puta više nafte sa polja u Srbiji, nego pre privatizacije i uz nisku rudnu rentu stvara veliki ekstra profit, rekao je Spasojević.

Profesor Korporativnog upravljanja na FEFA Katarina Đulić ocenila je politička volja za korporativizacijom javnih preduzeca ne postoji, jer bi tako, kako je rekla, bile izgubljene lične i političke rente.

 Ona je navela da, prema isteraživanju, u Srbiji postoji oko 1.300 javnih preuzeća koji zaposljavaju oko 280.000 ljudi, odosno 15 odsto ukupnog broja zaposlenih.

Ta preduzeća su u 2010. imala gubitak oko milijardu evra li 3,5 odsto BDP, a za subvencije je u istoj godini dato novca u vrednosti od 2,7 odsto BDP-a, rekla je Đulićeva.

Izvor: B92, Beta