Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA I IMOVINE
• Stručni komentar - ISPRAVKE MATERIJALNO ZNAČAJNIH GREŠAKA I SASTAVLJANJE KORIGOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU: • Rok 30. septembar 2013. godine
• Stručni komentar - IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013
• Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN USLUGE PREVOZA KOJI SE DELOM OBAVLJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE A DELOM U INOSTRANSTVU

Izvor: Paragraf Lex