Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STICANJE PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU I OBJEKTIMA NA KOJE SE PRIMENJUJE ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE - "Sl. glasnik RS", br. 31/2013: • Sa obrascem Zahteva za upis prava svojine na objektu izgrađenom bez građevinske dozvole do 11.9.2009. godine •
• Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013
• Stručni komentar - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: • April 2013. godine •
• Stručni komentar - REGISTRI UDRUŽENJA I STRANIH UDRUŽENJA: • Od 1. maja 2013. godine počinje primena Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre na Registre udruženja i stranih udruženja •

Izvor: Paragraf Lex