Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: IZNOŠENJE NOVIH NAVODA U ŽALBI BEZ DOKAZA O OPRAVDANOSTI PROPUŠTANJA ŽALIOCA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: čl. 375 i 478
 • Privredni apelacioni sud: USLOV ZA SUDSKU OCENU OPRAVDANOSTI IZOSTANKA TUŽENOG SA ROČIŠTA U POSTUPKU O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI - Zakon o parničnom postupku: čl. 111, 476 i 490
 • Viši prekršajni sud: NEDOSTATAK ZAKONSKOG OSNOVA ZA NASTUPANJE PRETPOSTAVKE O BLAGOVREMENOSTI ŽALBE IZJAVLJENE PO PROTEKU PROPISANOG ROKA - Zakon o prekršajima: čl. 127 i 238
 • Viši prekršajni sud: NEPOSTOJANJE POTREBE ZA SUDSKOM OCENOM PREDLOŽENIH DOKAZA U FAZI PRETHODNOG ISPITIVANJA ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Zakon o prekršajima: čl. 81, 156 i 157
 • Viši prekršajni sud: PREMAŠENOST OSOVINSKOG OPTEREĆENJA I NAJVEĆE DOZVOLJENE UKUPNE MASE KAO BITNA OBELEŽJA PREKRŠAJA PRILIKOM PREVOZA TERETA NA VOZILU - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 112 stav 1 tačka 2) i član 331 stav 1 tačka 33)
 • Viši prekršajni sud: SADRŽINA IZREKE PRESUDE KOJOM JE RODITELJ OGLAŠEN KRIVIM ZA PREKRŠAJ UČINJEN OD STRANE NJEGOVOG DETETA - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 318 stav 1
 • Viši prekršajni sud: ZAMENA NOVČANE KAZNE IZREČENE STARIJEM MALOLETNIKU KAZNOM ZATVORA U TRAJANJU DUŽEM OD PETNAEST DANA - Zakon o prekršajima: član 73 stav 3
 • Viši sud u Valjevu: DOZVOLJENOST ISPLATE ZAKUPNINE ISKLJUČIVO ZA PROTEKLI MESEC KADA STRANKE NEMAJU ZAKLJUČEN UGOVOR O ZAKUPU - Zakon o vanparničnom postupku: čl. 211 i 214
 • Viši sud u Valjevu: NASTUPANJE ZASTARELOSTI IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA PRE DATUMA NJENOG ISTEKA PO PRAVNOSNAŽNOJ PRESUDI KOJOM JE IZREČENA - Krivični zakonik: član 107 stav 6
 • Viši sud u Valjevu: NEDOZVOLJENOST POSEBNE ŽALBE PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PREKID POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 387
 • Viši sud u Valjevu: NEPOSTUPANJE PRITVORENIKA PO NAREDBAMA OVLAŠĆENIH LICA UZ PRUŽANJE OTPORA KAO DISCIPLINSKI PRESTUP - Zakonik o krivičnom postupku: član 151
 • Viši sud u Valjevu: OPRAVDANOST RAZLOGA ZA OSLOBAĐANJE OSUĐENOG OD NAKNADE CELOKUPNOG IZNOSA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 196 stav 4
Izvor: Paragraf Lex