Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - REZERVISANJA ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE • Primena MRS 19 - Primanja zaposlenih •
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENIMA NADOKNADI TROŠKOVE ZA ISHRANU U TOKU RADA (TOPLI OBROK) NAJMANJE U VISINI UTVRĐENOJ KOLEKTIVNIM UGOVOROM
• Pitanje i odgovor - OBVEZNIK PDV KOJI NIJE IZVRŠIO PROMET DOBARA I USLUGA, ODNOSNO NIJE NAPLATIO AVANSNA SREDSTVA ZA PROMET DOBARA I USLUGA U NOVCU, NE IZDAJE RAČUN IZ ČLANA 42. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012)
• Pitanje i odgovor - REFUNDACIJA PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

Izvor: Paragraf Lex