Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

MLADI VOLONTERI NA SIMULACIJI SKUPŠTINE GRADA


Volonterska Omladinska Organizacija je u okviru projekta " Skupština mladih 2013" u Velikoj sali Skupštine grada organizovala simulaciju skupštinske sednice.

Učesnike je pozdravio predsednik Skupštine grada Siniša Sević je izrazio zadovoljstvo aktuelnošću tema sednice koja se bavi kulturom, obrazovanjem, ekologijom, bezbednošću i zapošljavanjem

"Skupština grada je i do sada bila otvorena za novosadske maturante sa idejom da shvate koje su bitne funkcije parlametarizma uopšte, ali i da se aktivno uključe u sfere omladinske politike, ne samo kao članovi stranaka, nego i da učešćem u javnom životu odlučuju o daljim smernicama i putevima našeg društva", rekao je predsednik gradskog parlamenta učesnicima simulacije rada Skupštine grada.

"Vaše angažovanje će doprineti sticanju svesti da ste i vi sami kreatori političkog života naše zajednice", kostatovao je Sević tokom svog izlaganja.

On je precizirao na kraju da je cilj pomoći koju pruža Skupština grada i Gradske uprave koje podržavaju ovu akciju mladih, podsticanje učešća što većeg broja mladih na razvoju pre svega lokalne zajednice i poručio da se najveći deo odluka usmerenih ka svakodnevnom životu grada donose upravo na Skupštini grada.

Volonterska Omladinska Organizacija je osnovana 2007. godine u Novom Sadu kao nevladino udruženje koje ima za cilj poboljšanje položaja mladih.

Udruženje se zalaže za promociju volonterima i omladinskog aktivizma.

Izvor: RTV