Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

USVOJENIM ZAKONOM O BUDŽETU PREDVIĐEN BUDŽETSKI DEFICIT U VISNI 4,6 BDP


Usvojeni Zakon o budžetu za 2014. godinu,  predviđa deficit republičkog budžeta od 182,5 milijardi ili 4,6 projektovanog bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno prihode od 930 milijardi dinara i rashode 1.113 milijardi.

U budžetu za 2014. na republičkom nivou prihodi će biti 930 milijardi dinara, što je nominalni rast od 6,5 odsto u odnosu na rebalans za 2013. godinu, a rashodi 1.112 milijardi dinara, što je rast od 5,8 odsto, dok će deficit biti 182 milijarde.

Najveći PRIHODI planiraju se od naplate PDV-a, 430 milijardi dinara, odnosno 46 odsto ukupnih prihoda, dok na rashodnoj strani transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, pre svega PIO fondu, iznose 280 milijardi, odnosno 25 odsto ukupnih rashoda.

Kapitalni RASHODI biće 52 milijarde dinara, što je značajno povećanje u odnosu na 2013. godinu, a neki od najvažnijih projekata su navodnjavanje u poljoprivredi, obnova klničkih centara, istraživanje i razvoj u nauci.

Rashodi za zaposlene su 272 milijarde dinara, odnosno 24 odsto ukupnih rashoda, što je nominalni rast od 3,2 odsto u odnosu na 2013. godinu, dok će rashodi za robu i usluge biti 96 milijardi.

Rashodi za kamate biće 114 milijardi dinara, što je povećanje od 20 milijardi u odnosu na 2013, a subvencije će biti 81 milijarda, što je smanjenje za tri milijarde dinara.

Budžetom je predviđeno 16,1 milijardi dinara za kulturu i informisanje, što je preko dva puta više nego za 2013.

Jednim od amandmana vlade na budžet predviđena je i preraspodela troškova tog ministarstva, jer je analizom utvrđeno da tokom 2014. neće biti utrošena planirana sredstva predviđena za rekonstrukciju i sanaciju ustanova kulture, tako da je oslobođen deo sredstava od oko 1,5 milijardu dinara koja će biti utrošena na druge projekte u kulturi.

Budžet Srbije za 2014. prvi put je u proteklih desetak godina usvojen na vreme, najpre na sednici Vlade, a potom u Skupštini, a prema Zakonu o budžetskom sistemu zemlje.

Prethodnih godina budžet je u Skupštini uglavnom usvajan krajem decembra, a 2008. sat i po pre ponoći i završetka jesenjeg zasedanja parlamenta.

Skupština nastavlja rad 16. decembra, u 10 sati. 

Izvor: Tanjug