Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

REPUBLIČKO TUŽILAŠTVO JOŠ NIJE DOBILO ODLUKU USTAVNOG SUDA SRBIJE KOJOM JE ODBIJENA ZABRANA RADA DVA UDRUŽENJA


Na sajtu Ustavnog suda Srbije navodi se da je analizom programa i aktivnosti Sud utvrdio da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni Ustavom propisani uslovi za zabranu rada "SNP 1389" i "Naši" i da nije potvrđena osnovanost tvrdnje Republičkog tužilaštva da ta udruženja ugrožavaju ustavni poredak.

Republičko tužilaštvo još nije dobilo odluku Ustavnog suda Srbije kojom je odbijena zabrana rada Udruženju građana "Naši" i "Srpski narodni pokret 1389".

Republičko tužilaštvo je u aprilu od Ustavnog suda zatražilo zabranu registrovane organizacije "SNP 1389", i zabranu neregistrovanih organizacija "SNP Naši" u Aranđelovcu i "SNP Naši 1389".

Kao razlog za to tužilaštvo je navelo da je delovanje tih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje Ustavom zajamčenih prava i izazivanje nacionalne, verske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije.

Odluku Ustavnog suda Srbija da ne zabrani delovanje organizacija "Naši" i "1389" poslanici republičkog parlamenta različito su komentarisali – dok jedni smatraju da se odluke tog suda moraju poštovati, drugi ocenjuju da je ona posledica političkog pritiska.

Prethodnih godina je, uglavnom posle incidenata koji su uključivali pretnje ili neku vrstu nasilja, bilo više inicijativa za zabranu nekih formalnih i neformalnih asocijacija čija je osnovna delatnost političke prirode. Skupština Vojvodine usvojila je 20. decembra 2005. informaciju o delovanju članova neformalnih grupa, čemu je prethodio incident na tribini na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kada su pripadnici neformalne grupe ''Nacionalni stroj'' pretili učesnicima antifašističkog skupa.

Usledila su hapšenja, zatim analiza policije o takvim grupama u kojoj je ''Obraz'' ocenjen kao ''klerofašistička organizacija'', a na osnovu te informacije MUP-a Skupština Vojvodine usvojila je zahtev da se zabrani delovanje "Obraza" kao i niza drugih organizacija, među kojima je desničarski mađarski "Pokret 64 županije".

Vladi Srbije i drugim nadležnim organima upućen je zahtev da onemoguće delovanje neformalnih društvenih grupa kao što su "Nacionalni stroj" i "Krv i čast", i da se primene najstrože sankcije prema pojedincima koji deluju u tim grupama.

Tako je 12. juna ove godine Ustavni sud Srbije doneo odluku o zabrani rada Udruženja građana ''Otačastveni pokret Obraz'', zbog delovanja usmerenog na kršenje zajamčenih ljudskih i manjinskih prava.

Sud je tada naložio brisanje "Obraza" iz Registra udruženja, a u obrazloženju je istaknuto da su članovi te organizacije zloupotrebili ustavom zajamčena prava na okupljanje i slobodu mišljenja i izražavanja "kako bi drugim licima, odnosno grupama te iste slobode uskratili".

Ustavni sud je odluku o zabrani "Obraza" i njegovom brisanju iz registra udruženja doneo na osnovu zahteva republičkog javnog tužioca od 25. septembra 2009. godine.

Tada je tužilac Slobodan Radovanović Ustavnom sudu podneo predlog za zabranu rada udruženja građana "Otačastveni pokret Obraz" i Pokreta "1389", i to zbog, kako je navedeno, delovanja usmerenog na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih ljudskih i manjinskih prava ili izazivanje rasne, nacionalne ili verske mržnje.

Odluku o zabrani registracije i delovanje "Nacionalnog stroja" Ustavni sud je doneo 2. juna 2011. godine, a u obrazloženju je navedeno da je ta grupa osnovana radi ostvarivanja ciljeva zabranjenih ustavom - kršenja zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja rasne i nacionalne mržnje.

Sud je, kada je reč o "Nacionalnom stroju", utvrdio i da je kriterijum za prijem "aktivista", "pripadnika" ili "saboraca", bio da pripadaju "beloj arijevskoj rasi".

Sud je tada naveo i da je, nasuprot zakonskim obavezama da se podaci koji se odnose na političku stranku, odnosno udruženje građana, učine dostupnim javnosti, "Nacionalni stroj" sakrivao podatke koji bi mogli da dovedu do identifikacije osnivača, rukovodilaca i članova, kao i podatke o sedištu, organizaciji i delovanju grupe.

Nakon poslednjeg incidenta u Temerinu, u noći između 21. i 22. oktobra ove godine, ponovo su pokrenute inicijative za zabranu delovanja organizacije "Pokret 64 županije".

Izvor: Tanjug