Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NARODNA SKUPŠTINA RS ZAVRŠILA PRETRES O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDOVA PRAVNIH FAKULTETA


Za člana VSS zajednička sednica dekana pravnih fakulteta u Srbiji predložila je redovnog profesora krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu Zorana Stojanovića.

Stojanović je za kandidata predložen jednoglasno na zajedničkoj sednici dekana pravnih fakulteta, koja je održana 9. novembra.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović pozvao je poslanike da glasaju za taj predlog rekavši da o Stojanoviću najbolje govore njegovi rezultati i dela i da će njegov izborom pomoći da VSS radi još kvalitetnije.

Ovlašćeni predstavnik Judita Popović složila se da je potrebno da se VSS kompletira iz redova visokoškolskih ustanova i da ta stranka nema primedbe na izbor Stojanovića, ali da je izuzetno bitno govoriti i o tome kako se VSS percipira u javnosti, o njegovom integritetu koji ima po ustavnoj definiciji i o odnosu izvršne vlasti prema tom organu.

"Odnos se najbolje ispoljava kroz napad na Visoki savet sudstva, koji je medijski propraćen, a koji dolazi i iz Ministarstva pravde i Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije. To ukazuje da je VSS pod ozbiljnim političkim pritiskom, a taj pritisak je nedozvoljen prema jednoj nezavisnoj grani vlasti", smatra Popović.

Prema njenim rečima, činjenica da se bira jedan član VSS, jer je prethodni, profesor Predrag Dimitrijević podneo ostavku zbog, kako je rekla, medijske harange kojoj je bio izložen, govori takođe u prilog ogorčenosti te institucije.

"Profesor Dimitrijević je podneo ostavku zbog navodnog sukoba interesa, pošto je i dekan fakulteta, a dekan Pravnog fakulteta može samo da podigne kvalitet rada i to jeste bila haranga", rekla je Popović.

Ona je dodala da je time Dimitrijević podlegao političkim pritiscima, istakavši da nisu svi napadi mogli da potiču od obične kritike javnosti.

"Ako želimo da živimo u pravnoj državi, ne smemo da dozvolimo da se na takav način tretira VSS", rekla je Popović.

Ona je dodala da je iseljenje porodice vatrogasca Matića iz stana pokazatelj kako se zakon sprovodi i istakla da je nedopustivo da se ponizi bilo koji građanin ili da mu se ugroze prava da bi se sprovela sudska odluka.

I na tom primeru, smatra Popović, vidi se u kojoj meri nedostaje pristup pravosuđa u sprovođenju zakona.

Popović se osvrnula i na odluku da se na posao vrate sudije i tužioce na mesta na kojima su bili pre reforme pravosuđa što je, kako je rekla, za trećinu povećalo broj predviđenih sudija.

"Ako imate za trećinu više sudija nego što je predviđeno, vi kršite zakon, a izgleda da je u Srbiji postalo uobičajeno da se krše Ustav i zakon", rekla je Popović.

Poslanici su nastavili raspravu o potvrđivanju Sporazuma vlada Srbije i Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju potpisanom 24. januara ove godine na Horgošu.

Postignut je dogovor da se na dnevnom redu Skupštine Srbije, a u okviru rasprave o  budžetu za 2013. godinu, nađu i amandmani kojima pokrajina želi da obezbedi Ustavom garantovani nivo finansiranja, potvrdio je za RTV predsednik vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor.

Izvor: Tanjug