Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO STRATEGIJA REFORME DRŽAVNE UPRAVE


Državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Vlade Republike Srbije Danilo Nikolić najavio je donošenje strategije reforme državne uprave koja će uvesti princip odgovornosti i unaprediti rad državne uprave, u skladu sa principima Evropske unije.

Nikolić je na 13. ekonomskom samitu Republike Srbije pod nazivom "Stvaranje nove vizije ekonomske budućnosti Srbije" naveo da razvoj naše zemlje u ekonomskom i finansijskom smislu zavisi od reforme sistema javne uprave, uz napomenu da u tom sistemu do sada nije postojala odgovornost za ono što nije urađeno.

On je istakao da će strategija reforme državne uprave biti urađena po modelu izrade Strategije reforme pravosuđa, i dodao da je neophodno napraviti registar zaposlenih u javnoj upravi.

Državni sekretar je saopštio da u državnoj upravi nedostaju odgovornost, kriterijumi i merila za neizvršavanje poslova, pri čemu je opšti cilj reforme unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima EU.

Nikolić je naglasio da resorno ministarstvo radi i na dva sistemska zakona - Zakonu o upravnom postupku, koji će taj proces osavremeniti i učiniti efikasnijim i ekonomičnijim, kao i na Zakonu o upravnim sporovima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.10.2013.