Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


ZNAČAJ KONFIRMIRANIH INSTRUMENATA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM

PLAĆANJE U DEVIZAMA OBAVEZA PREMA PRAVNOM LICU SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA NASTALIH PO OSNOVU PRUŽENE USLUGE

Izvor: Paragraf Lex