Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKLJUČNA DILEMA JE DA LI JE NEOPHODNO DA OSUMNJIČENI BUDE U PRITVORU ZA VREME ISTRAGE I SUĐENJA


Bez pritvora i u budućim slučajevima: istraga protiv bivših visokih funkcionera: zatvori su prepuni, a država već mora da plati odštetu za 32.000 dana neosnovanog pritvora

Ako se poštuje važeći Zakonik o krivičnom postupku, svi akteri krivičnog gonjenja tačno znaju koja su njihova prava I dužnosti:

  • Tužilačka istraga se primenjuje, za sada, u predmetima organizovanog kriminala i ratnog zločina,
  • Policija radi u predistražnom postupku, kojim rukovodi javni tužilac
  • Radi otkrivanja i razjašnjenja krivičnih dela, može i sama da preduzima niz radnji po svojoj inicijativi, ali tada mora o tome da obavesti tužioca,
  • Kada policija smatra da postoji sumnja da je odredjena osoba učinila krivično delo, ona podnosi krivičnu prijavu tužiocu,
  • Tužilac tada, mođe da donese naredbu za sprovođenje istrage ili da traži od policije da izvrši dodatne provere i prikupi druge dokaze, ali isto to tužilac može i sam da učini,
  • Tužilac donosi naredbu o sprovodjenje istrage, predlaže odredjivanje pritvora, saslušava osumnjičenog, ali to može da poveri policiji, pod uslovom da bude prisutan.

Zakonom su jasno podeljene uloge državnih organa u krivičnom gonjenju. Sud bi trebalo da je nezavisan od tužilaštva, a tužilaštvo od policije. Policija, međutim, nije nezavisna. Ona radi po nalozima tužilaca, a njihova pozicija „glavnokomandujućih” još je izraženija u tužilačkom modelu istrage.

Nezadovoljstvo policijskih inspektora radom tužilaštva može se razumeti. Oni „probijaju led”, prvi dolaze u kontakt sa dokazima i osumnjičenima. Imaju informacije koje će tek za određeno vreme biti javno saopštene na sudu, ili možda nikada neće biti obelodanjene. Posao policijskih inspektora je rudarski – mora mnogo da se kopa da bi se došlo do informacije koje je tužilac tražio nalogom „za prikupljanje potrebnih obaveštenja”.

Policija je servis tužilaštva, a ono je nezavisan državni organ. U ime države, tužilac goni učinioce krivičnih dela, vodi istragu i dokazuje krivicu pred sudom. Tužilaštvu ne sme da bude u interesu da krivci ostanu nekažnjeni niti da nevini završe u zatvoru, ali o tome konačnu odluku donosi sud.

KLJUČNO JE PITANJE, ČINI SE, DA LI JE NEOPHODNO DA OSUMNJIČENI BUDE U PRITVORU ZA VREME ISTRAGE I SUĐENJA.

Odbranu sa slobode trebalo bi očekivati i u budućim slučajevima istraga protiv bivših visokih funkcionera. Takav je „trend”, iz više razloga: prvo, zatvori su prepuni, drugo, država već mora da plati odštetu za 32.000 dana neosnovanog pritvora, a treće – „nema revanšizma” prema bivšoj vlasti.

Izvor: A. Petrović, Politika