Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA ŽARKOVA: od 15. oktobra do 15. novembra 2012. godine


Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid Nacrta plana detaljne regulacije za deo područja između ulica Trgovačke, Ace Joksimovića, Makiške i Drage Spasić u Žarkovu, opština Čukarica. Plan će biti na javnom uvidu u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. oktobra do 15. novembra i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 22. januara u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti primedbe pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja, isključivo u pisanoj formi, dostavljaju se Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 15. novembra.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 15.10.2012.