Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


OBAVEZE MENJAČA PREMA ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: • Sumnjivu transakciju menjači prijavljuju na obrascu, koji je dostupan na sajtu Uprave •

OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA NOVA I UPOTREBLJAVANA VOZILA STAVLJENA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

Izvor: Paragraf Lex