Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Aktuelna službena mišljenja


• Uprava carina: DOPUNA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AP KOSOVO I METOHIJA KOJA SE PRIMENJUJE OD 13. JULA 2013. GODINE - Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija: član 12a
• Uprava carina: DOPUNA UREDBE O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA KOJA SE PRIMENJUJE OD 27. JULA 2013. GODINE - Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina: član 2

Izvor: Paragraf Lex