Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Aktuelna sudska praksa


• Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA SUDSKE TAKSE NA PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE - Zakon o sudskim taksama: član 9 stav 1
• Privredni apelacioni sud: PROPUST TUŽIOCA DA OPREDELI ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA I PRAVO NA POVRAĆAJ SUDSKE TAKSE - Zakon o parničnom postupku: član 163 st. 1 i 2
• Privredni apelacioni sud: PROUZROKOVANJE ŠTETE NEBLAGOVREMENIM ILI NEPROPISNIM IZVOĐENJEM RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNOG PUTA - Zakon o javnim putevima: član 15
• Privredni apelacioni sud: ZNANJE IZVOĐAČA O NEDOSTACIMA IZVEDENIH RADOVA I SPREMNOST NA SNIŽENJE NAKNADE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 614 i 616
• Viši sud u Valjevu: NALAZ I MIŠLJENJE LEKARSKE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBUSTAVU MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA - Zakonik o krivičnom postupku: član 511 stav 1
• Viši sud u Valjevu: NEZAKONITO USKRAĆIVANJE ODGOVORA NA PITANJA POSTAVLJENA PRILIKOM SASLUŠANJA U TOKU KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 108
• Viši sud u Valjevu: OBUSTAVA MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA NA OSNOVU IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENE USTANOVE - Zakonik o krivičnom postupku: član 511
• Viši sud u Valjevu: OSUĐIVANOST OKRIVLJENOG ZA ISTOVRSNO KRIVIČNO DELO KAO OSOBITA OKOLNOST I OSNOV ZA ODREĐIVANJE PRITVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 142 stav 1 tačka 3)
• Viši sud u Valjevu: POSTUPANJE SUDSKOG VEĆA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ILI PO ŽALBI BRANIOCA PRI PRODUŽENJU PRITVORA OKRIVLJENOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 401
• Viši trgovinski sud: NAKNADNI I DOPUNSKI RADOVI KOD UGOVORA O GRAĐENJU - Zakon o obligacionim odnosima: član 630
• Viši trgovinski sud: NEDOSTACI NA DELU NAPRAVLJENOM NA OSNOVU UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 606
• Viši trgovinski sud: NEPOSTAVLJANJE NADZORNOG ORGANA OD STRANE INVESTITORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 632
• Viši trgovinski sud: OBAVEZA PLAĆANJA LEŽARINE - Zakon o obligacionim odnosima: član 736
• Viši trgovinski sud: OBAVEZA POSLENIKA PO UGOVORU O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 132, 290 i 613
• Viši trgovinski sud: OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVU NEDOSTATAKA TUŽBOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 616 stav 1
• Viši trgovinski sud: POTRAŽIVANJE NAKNADE TROŠKOVA VEŠTAČENJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 600
• Viši trgovinski sud: PRAVO NA ISPLATU PROVIZIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 749
• Viši trgovinski sud: PREDAJA STVARI IZRAĐENE PO NALOGU - Zakon o obligacionim odnosima: član 613
• Viši trgovinski sud: RAZLIKA U CENI GRAĐEVINSKIH RADOVA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 636 i 637
• Viši trgovinski sud: USMENA REKLAMACIJA NA KVALITET DELA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 614 do 618
• Viši trgovinski sud: ZAKONSKO PRAVO ZADRŽAVANJA KOD UGOVORA O GRAĐENJU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 286 i 628
• Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 24/2013 OD 17.7.2013. GODINE

Izvor: Paragraf Lex