Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • §§ Propisi:
 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 13.8.2012. godine)
 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2012)
 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2012)
 • STATUT CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - od 14. februara 2012. godine -
 • ZAKON O ODREĐIVANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRADOVIMA I NASELJIMA GRADSKOG KARAKTERA ("Sl. list SFRJ", br. 5/68 i 20/69)
 • ODLUKA O DODELI PRIVREMENIH LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2009, 8/2010, 13/2010 i 24/2012)
 • ODLUKA O DODELI PRIVREMENIH LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2009 i 8/2010)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADE UVOĐENJA GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/2010, 1/2011 - ispr. i 8/2012)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA POŽAREVCA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2011, 2/2012 i 8/2012)
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti