Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREZENTACIJA ZAKONA O FAKTORINGU: 17. JUL 2013. GODINE


Osnovne odredbe, cilj i značaj Zakona o faktoringu, za razvoj privrednog ambijenta i alternativnih izvora finansiranja privrede, prezentovaće kroz uvodna izlaganja:

•Zlatko Milikić, pomoćnik ministra u Minstarstva finansija i privrede, Sektor za finansijaki sistem

•Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem - Sektor za finansijski sistem u Ministarstvu finansija i privrede

•dr Ana Jolović, rukovodilac Projekta za bolje uslove poslovanja USAIDA-a, koji je aktivno podržao donošenje Zakona i njegovo usaglašavanje sa međunarodnom praksom

•predstavnici Sekcije za razvoj faktoringa Privredne komore Beograda, kao jednog od inicijatora donošenja Zakona i aktivnog učesnika u kreiranju zakonskih rešenja.

Prezentacija Zakona biće održana u sredu, 17. jula 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na VI spratu, sa početkom u 11:00 časova. Pozivamo privrednike, predstavnike poslovnih banaka i faktoring kompanija, strukovnih Udruženja, privrednih sudova, stručne i naučne javnosti i drugih zainteresovanih institucija, da učestvuju u radu skupa, koji će kroz direktan dijalog sa kreatorima zakonskih odredbi doprineti boljem poznavanju faktoringa i lakšoj primeni Zakona u praksi.

Prijavu učešća možete da potvrdite Udruženju finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, kontakt osoba Vera Dostanić, sekretar Udružnja, tel. 2688-088; faks. 3618-003; e-mail: vdostanic@kombeg.org.rs.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 15.7.2013.