Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE MAROKO O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (dalje: Ugovor) parafiran je u Rabatu, 24. marta 2005. godine. Dve strane su se saglasile o potrebi preduzimanja svih mera neophodnih za što skorije potpisivanje Ugovora, nakon čega je srpska strana predlagala određene izmene koje odražavaju sadašnju situaciju (u tom smislu da će potpisnik Ugovora biti Republika Srbija, umesto bivše državne zajednice), što je prihvaćeno.

S tim u vezi, Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-3662/2010 od 20. maja 2010. godine, pored ostalog, usvojila Nacrt ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (tačka 1. Zaključka).

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 119-928/2012 od 9. februara 2012. godine, ovlastila Vuka Jeremića, tadašnjeg ministra spoljnih poslova, da potpiše Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (tačka 1. Zaključka).

Naknadno je dogovoreno da Ugovor potpiše Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, te je s tim u vezi Vlada donela Zaključak 05 Broj: 119-4549/2013 od 29. maja 2013. godine (tačka 1. Zaključka).

Ugovor je potpisan 6. juna 2013. godine u Beogradu. U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, a u ime Kraljevine Maroko, Mohamed Nažib Bulif, ministar nadležan za opšte poslove i upravljanje.

Zaključenje Ugovora predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje Republike Srbije i Kraljevine Maroko jer se njime otklanja problem dvostrukog oporezivanja fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države. Ugovor obezbeđuje zajedničke kriterijume za određivanje prava oporezivanja pojedinih kategorija dohotka.

Napominjemo da Ugovor stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u Kraljevini Maroko i rezidenata Kraljevine Maroko u Republici Srbiji.

Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti da zaključenje Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u Kraljevini Maroko, odnosno preduzeća Kraljevine Maroko u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

Takođe, Ugovor predstavlja preduslov za značajna buduća ulaganja marokanskih investitora u privredu Republike Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2790-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 15.7.2013.