Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAŠTITNICA GRAĐANA U ZRENJANINU SAOPŠTAVA DA JE GRADSKA UPRAVA PONIŠTILA RANIJE REŠENJE O POSTAVLJANJU ANTENE TELENORA


Zaštitnica građana u Zrenjaninu Dragana Radlovački Grozdanov saopštila je danas da je gradska uprava u tom gradu poništila ranije rešenje i odbila zahtev Telenora za izdavanje odobrenja i postavljanje antene u Belom Blatu kojom su povređena prava građana tog sela.

Zaštitnica građana je još novembra prošle godine ukazala da je rešenje gradske uprave u direktnoj suprotnosti sa odredbama Prostornog plana grada Zrenjanina.

Po tom planu antena ne može biti izgrađena u prečniku od 30 metara gde se nalaze stambeni objekti.

Dragana Radlovački je tada reagovala po pismenoj predstavci G.J. iz Beograda koja je zahtevala da se ispita na osnovu čega je izabrana lokacija za izgradnju antene za mobilnu telefoniju u Belom Blatu, u centru etno i ekološkog naselja u blizini zaštićenog rezervata Carska Bara.

G.J. je smatrala da je izbor za takvu antenu neprihvatljiv, nerazuman i neopravdan ne samo za meštane, već za Belo Blato u celini jer se izgradnjom antene od preko 30 metara znatno umanjuje etno i ekološki imidž Belog Blata i Carske Bare.

G.J. je tada postavila pitanje da li bi "gorostasna mobilna antena u centru sela mogla postati novi zaštitni znak Belog Blata i Carske Bare i da li bi se mogla naći na reprezentativnoj razglednici kojom se pozivaju ljubitelji prirode, naučnici, studenti, predstavnici institucija i fondacija koji bi bili usmereni da ulože i finansiraju etno i ekološko naselje sa novim simbolom - mobilnom antenom u centru naselja".

Prema rečima zaštitnice građana Dragane Radlovački Grozdanov, Telenor na rešenje gradske uprave ima pravo žalbe, ali je gradska uprava ipak ispoštovala preporuke gradskih nezavisnih tela  zaštitnika građana i Lokalnog antikorupcijskog foruma, i na taj način pokazala fleksibilniji odnos prema zaštiti građanskih prava.

Izvor: RTV