Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NACRTOM ZAKONA O ŠTRAJKU PREDVIĐENO DA JE TAKAV VID PROTESTA MOGUĆ SAMO U KRUGU PREDUZEĆA, A VOJSKA, BIA I HITNE SLUŽBE NEĆE IMATI PRAVO NA ŠTRAJK


Ko i gde može da štrajkuje biće definisano novim zakonom jer je postojeći donet pre 17 godina. Prve reakcije na predlog, i sindikata i poslodavaca, su negativne.

Nacrtom zakona o štrajku takav vid protesta moguć samo u krugu preduzeća. To je samo jedna od zamerki sindikata na zakon.

U sindikatu ističu i da se svi zakoni prave u korist poslodavaca, dok preduzetnici to demantuju tvrdeći da čak ni njihov predlog o lok autu tj. mogućnosti poslodavca da otpusti radnika kada je moguć stečaj zbog štrajka nije prošao.

Inače nacrtom zakona definisano je i ko može da štrajkuje, to ne mogu radnici vojske, Bie i hitnih službi.

Ono što nije definisano ovim zakonom jeste preventiva koja je i najvažnija a to je redovna plata, regulisan radni staž , zdravstveno osiguranje kao i dobar poslodavac.

Izvor: