Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, PREDVIĐA DA SE NA SOCIJALNE DOPRINOSE PRIMENI “PRINCIP ZASTAREVANJA”


Novi zakon predlaže da se i na socijalne doprinose primeni princip zastarelosti. Poslodavci bi bili amnestirani za neisplaćene godine, a zaposlenima uskraćena penzija

Vlasnici firmi i preduzeća širom Srbije i dalje neguju praksu da ne uplaćuju redovno doprinose svojim radnicima, pa se procenjuje da u ovom času najmanje 180.000 zaposlenih ima “rupe u stažu”. A ukoliko prođe novi Nacrt zakona o poreskoj administraciji, svi bi oni mogli da ostanu bez uslova za penziju!

Kako “Novosti” nezvanično saznaju, u poslednjoj verziji Nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, predviđeno je da se na socijalne doprinose primeni “princip zastarevanja”. Tako bi neažurni poslodavci, nakon pet, odnosno deset godina dugovanja Fondu PIO (zavisiće od slučaja), mogli da budu amnestirani od svoje obaveze, a radnici uskraćeni za penzijski staž.

Ova odredba nije obradovala ni predstavnike sindikata ni penzionerskih organizacija, a ni Upravni odbor Penzijskog fonda Srbije.

- Osnovna ideja koju zastupa UO Fonda PIO je da se smanji učešće države u finansiranju penzija i da se postigne veća naplativnst doprinosa, pa je ovaj predlog suprotan svakoj logici - smatra Petar Mitrović, predsednik sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost” i član UO Fonda PIO. - Plaćanje doprinosa nikada ne zastareva, baš iz razloga da bi radnici, koji planiraju odlazak u penziju, mogli da tuže poslodavce koji su bili nemarni, bez obzira na period u kom je nastao dug. Ako bi sada počeo da se primenjuje princip zastarelosti, to znači da bi radnici bili najveći gubitnici, jer, osim što bi prekasno saznali da nemaju uplaćen staž, oni bi imali vezane ruke da učine bilo šta. Ne mogu da uplaćuju doprinose retroaktivno, a ni da tuže vlasnike firmi, jer su prekasno otkrili “rupe”. A, samim tim, ne bi imali ni uslove za penziju. To je, u najmanju ruku, nedopustivo.

POSLOVANJE preduzeća bi trebalo da bude pod većom kontrolom jer se tada ne bi dešavalo da radnicima ne budu uplaćeni doprinosi - smatra Arsić. - Vlasnici firmi koji u nekom razumnom roku, definisanom zakonom, ne ispune svoje obaveze, trebalo bi da budu sankcionisani, da se primenjuje prinudna naplata, a naposletku da se proglasi stečaj ili likvidacija. Tako bi na tržištu opstajale samo “zdrave” firme.

Iz Poreske uprave i Ministarstva finansija “Novostima” nije dostavljeno detaljnije tumačenje zakona, a, kako nezvanično saznajemo, Ministarstvo rada upravo sastavlja mišljenje koje će biti - negativno. U međuvremenu, sindikati glasno izražavaju svoje neslaganje.

- Nikada nećemo dozvoliti da se tako nešto sprovede u praksi i da se taj član zakona izglasa u Skupštini, pa makar morali da izražavamo nezadovoljstvo i na ulicama - kaže Milinko Popović iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata koji imaju mesto i u republičkom parlamentu. - Ova odredba se unosi na mala vrata i samo je novi udarac na ionako obespravljene radnike. U varijanti da takav zakon prođe, radnik ne bi imao kome da se žali, niti bi imao ko da ga zaštiti od bahatih poslodavaca.

Ni ekonomista Milojko Arsić ne smatra da bi princip zastarelosti bio koristan za radnike:

- Mnogi i ne znaju da imaju rupe u stažu, pa to otkriju tek pred kraj radnog veka, kada podnesu zahtev za penziju. U tom smislu bi zastarevanje obaveze plaćanja socijalnih doprinosa bilo štetno za radnike. Taj bi zakon mogao da bude koristan i primenjiv u nekom “normalnom sistemu”, gde postoji fiskalna disciplina i gde ne bi bilo moguće da poslodavci godinama ne plaćaju svoje obaveze, a da i dalje funkcionišu na tržištu. 

Izvor: www.novosti.rs, B. STJELjA