Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE: • Jul 2013. godine •
• Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE: • Jul 2013. godine •
• Pitanje i odgovor - STATUS PAUŠALNO OPOREZOVANOG PREDUZETNIKA KOJI OSTVARI PROMET DO 6.000.000 DINARA DO KRAJA POSLOVNE GODINE

Izvor: Paragraf Lex