Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - DONET JE NOVI PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - "SL. GLASNIK RS", BR. 58/2013
• Stručni komentar - RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENJENIM PORESKIM PROPISIMA IZVRŠENE SU SEDME IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 61/2013
• Stručni komentar - SPROVOĐENJE PERIODIČNOG OBRAČUNA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2013. GODINE IZMEĐU REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA

Izvor: Paragraf Lex