Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraDVE VAŽNE ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE O NEUSTAVNOSTI POJEDINIH ODREDBI ZAKONA O NADLEZNOSTIMA APV I USVAJANJU ŽALBI VIŠE OD 120 NEIZABRANIH SUDIJA, IZAZIVAJU BURNA REAGOVANJA


Hronologija rada na tim predmetima koji spadaju, kako je ukazano, među najvažnije u istoriji Ustavnog suda, pokazuje da postupak nije trajao neuobičajeno dugo i da su predmeti rešavani prema prioritetu, izjavljuju u Ustavnom sudu.

U Sudu podsećaju da je Predlog za ocenu ustavnosti više odredaba Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine podnet 24. decembra 2009.godine, a da je Ustavni sud 18. februara 2010. predlog dostavio Narodnoj skupštini na odgovor koji je stigao posle više od godinu dana - 20. januara 2011. godine.

Povodom ovog predmeta, Ustavni sud je od jula do kraja oktobra 2011. održao tri pripremne sednice i utvrdio sporna ustvnopravna pitanja koja su prezentovana na javnoj raspravi.

U dve javne rasprave, 23. novembra 2011. i 1. februara ove godine, pored predstavnika podnosilaca predloga i donosioca osporenog zakona, učestvovalo je sedam istaknutih naučnih i javnih radnika, dok se osam nije odazvalo pozivu Ustavnog suda.

Potom je sudija izvestilac analizirao sve iznete argumente i druge činjenice od važnosti za izradu referata, a s obzirom na važnost i složenost spornih ustavnopravnih pitanja, predsednik Suda je za ovaj predmet odredio i dvoje sudija - koizvestioca, koji su s posebnom pažnjom, prvo pojedinačno, a potom i zajednički, cenili osnovanost predloga za ocenu ustavnosti osporenih odredbi zakona.

Nakon usaglašavanja stavova po svim spornim pitanjima, koizvestioci su sačinili zajednički predlog odluke i 15. juna dostavili predsedniku Suda koji ga je uputio svim sudijama Ustavnog suda i ostavio rok od 15 dana da dostave pisane stavove i mišljenje o predlogu odluke i argumentima iznetim u obrazloženju.

Nakon toga su koizvestioci pripremili konačan tekst predloga odluke i 2. jula dostavili predsedniku Ustavnog suda koji je sednicu o većanju i glasanju zakazao za 10. juli, kada je i usvojen predlog odluke o neustavnosti pojedinih odredbi Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine.

Kada je reč o postupcima po žalbama sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Ustavni sud je na sednici održanoj 14. aprila 2011. doneo zaključak o tome da su, stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 30. decembra 2010. okončani postupci u predmetima formiranim po žalbama i ustavnim žalbama sudija kojima je odlukom prvog sastava Visokog saveta sudstva prestala sudijska dužnost i odmah je počelo njihovo otpremanje VSS.

Prve žalbe na odluke stalnog sastava Državnog veća tužilaca podnete su Ustavnom sudu u januaru 2011. godine, a žalbe na odluke stalnog sastava VSS u septembru iste godine.

Usledio je prethodni postupak utvrđivanja procesnih pretpostavki za meritorno odlučivanje u tim predmetima, kada su pojedine žalbe su vraćene podnosiocima na ispravku i dopunu i zatraženo dostavljanje osporenog akta u predmetima u kojima to nije bilo učinjeno.

Nakon što su otklonjene sve procesne smetnje za dalje postupanje, žalbe neizabranih sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca su dostavljene na odgovor VS S, odnosno DVT.

Kao primer u Ustavnom sudu su naveli da je u predmetu VIIIU-534/2011 žalba neizabranog sudije poslata na odgovor Visokom savetu sudstva 7. februara, a odgovor je stigao 25. aprila 2012. godine.

Sudije izvestioci su, po prijemu odgovora, sačinili referat o svim spornim pitanjima od značaja za meritorno presuđenje i dostavili ga podnosiocima žalbi, VSS i DVT.

Na osnovu referata, a u u skladu sa odredbama Zakona o Ustavnom sudu, zakazna su javna ročišta koja su od 14. maja održavana najmanje dvaput nedeljno pred prvim i drugim Velikim većem Suda.

Tokom 2011. i 2012. godine, zaključno sa 6. julom, u Ustavnom sudu je formirano ukupno 487 predmeta po žalbama sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluke VSS i DVT.

Od toga su 363 predmeta po žalbama sudija, a 124 po žalbama javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Ustavni sud je planovima rada za prva dva tromesečja ove godine predvideo prioritetno rešavanje ovih predmeta.

Od 14. marta do 4. jula zakazano je 138 rasprava, od čega je zaključeno 88, a 50 je odloženo radi prikupljanja novih činjenica i dokaza od značaja za odlučivanje ili iz drugih razloga.

Predstavnici DVT odazvali su se na devet, a predstavnici VS S nisu ni na jednu od dosad zakazanih rasprava, a pošto nisu opravdali svoj izostanak, Ustavni sud je rasprave održao u njihovom odsustvu.

Radi razjašnjenja spornih pravnih pitanja, koja se postavljaju u ovim predmetima, Sud je 12. juna održao i pripremnu sednicu, nakon toga je pripremljen predlog zbirne odluke i 3. jula dostavljen predsedniku Ustavnog suda, koji je zakazao sednicu o većanju i glasanju za 11. jul, kada je predlog ove odluke i usvojen.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti