Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA USLOVA ZA OSTVARIVANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 61/2012
• UTVRĐENE SU NOVE CENE USLUGA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE OD 1.7.2012. GODINE: • Prema rešenju Ministarstva rada i socijalne politike •

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti