Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KRAĆI PRIKAZ OSNOVNIH REŠENJA SADRŽANIH U ODREDBAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ODABRANIH PODZAKONSKIH AKATA KOJE PRIMENJUJU AUTO-ŠKOLE ILI SE NA NJIH ODNOSE: • Rešenja kojima je utvrđena ispunjenost uslova za rad centara za obuku vozača važe do 25.10.2013. godine •
• Pitanje i odgovor - KONTROLNO I KONTROLISANO PRIVREDNO DRUŠTVO KAO POVEZANA LICA I PRAVNI OSNOV PRENOSA IMOVINSKE KORISTI IZMEĐU DVA DRUŠTVA
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA POSEDOVANJA POSEBNOG TEKUĆEG RAČUNA OGRANKA
• Pitanje i odgovor - POSTUPAK I DEJSTVA OGRANIČENJA OVLAŠĆENJA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PRIVREDNOG DRUŠTVA
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PROGLAŠENJE ODREĐENOG PODATKA POSLOVNOM TAJNOM

Izvor: Paragraf Lex