Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE O STICANJU STATUSA USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA - "Sl. glasnik RS", br. 41/2013
• Pitanje i odgovor - ROK ZA DONOŠENJE REŠENJA O IZBORU DIREKTORA ŠKOLE

Izvor: Paragraf Lex