Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE RS I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAM O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK


Nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Vijetnamom, nakon održane dve runde pregovora (Beograd, 17. - 20. januara 2000. godine i Hanoj, 20. - 23. februara 2001. godine) parafiran je u Hanoju 23. februara 2001. godine, nakon čega su obe strane predlagale određene izmene, prvenstveno, zbog promena koje su se, u međuvremenu, dogodile u pravnom, privrednom i poreskom sistemu država ugovornica (što se Republike Srbije tiče, u tekstu Nacrt ugovora izvršena je pravnotehnička redakcija - pored ostalog, precizirano je, da će Ugovor potpisati ovlašćeni predstavnik Republike Srbije, a ne bivše SR Jugoslavije).

Imajući u vidu navedeno, vijetnamska strana je, elektronskim putem (18. avgusta 2011. godine) dostavila parafiranu englesku verziju Nacrta ugovora, uz molbu da i srpska strana, što je moguće pre, postupi na isti način (parafira Nacrt ugovora) i isti vrati (takođe, elektronskim putem) vijetnamskoj strani, kako bi se i u toj zemlji sprovela propisana procedura koja, uobičajeno, prethodi potpisivanju, što je i učinjeno (u vezi sa ovlašćenjem za parafiranje, Vlada je donela Zaključak 05 Broj: 413- 6640/2011 od 1. septembra 2011. godine - tačka 2. Zaključka).

Istim zaključkom, Vlada je usvojila Nacrt ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (tačka 1. Zaključka) i ovlastila Ivana Mrkića, tadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova da, u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (tačka 3. Zaključka).

Potpisivanje Ugovora bilo je planirano tokom trajanja Ministarskog sastanka PNZ u Beogradu (5. - 6. septembra 2011. godine). Međutim, Ugovor nije potpisan iz razloga jer, vijetnamska strana nije, blagovremeno, okončala unutrašnju proceduru koja prethodi potpisivanju.

Imajući u vidu navedeno, od Ministarstva spoljnih poslova je dobijeno obaveštenje, da je vijetnamska strana izrazila spremnost da se Ugovor potpiše tokom posete Ivana Mrkića, ministra spoljnih poslova, Vijetnamu, što je prihvaćeno, u vezi sa čim je Vlada donela Zaključak 05 Broj: 119-1141/2013 od 12. februara 2013. godine (tačka 1. Zaključka).

Ugovor je sačinjen 1. marta 2013. godine u Hanoju. U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, a u ime Vlade Socijalističke Republike Vijetnam, Ugovor je potpisala Vu Ti Mai, zamenik ministra finansija.

Zaključenje Ugovora predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje Srbije i Vijetnama, jer se njime otklanja problem dvostrukog oporezivanja fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države. Ugovor obezbeđuje zajedničke kriterijume za određivanje prava oporezivanja pojedinih kategorija dohotka.

Napominjemo, da Ugovor stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Srbije u Vijetnamu i rezidenata Vijetnama u Srbiji.

Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti, da zaključenje Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Srbije u Vijetnamu, odnosno preduzeća Vijetnama u Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1537-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 15.4.2013.