Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2013. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 34/2013
• Stručni komentar - POSTUPAK SA POŠTANSKIM POŠILJKAMA KOJE PRIMA FIZIČKO LICE: • Uvozne dažbine ne plaćaju fizička lica na pošiljke vrednosti do 70 evra koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, a fizička i pravna lica na pošiljke nekomercijalne prirode u vrednosti do 50 evra •
• KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 15.4. DO 21.4.2013. GODINE
• Pitanje i odgovor - VAŽENJE DOKAZA O POREKLU U SLUČAJU PRIVREMENO UVEZENE ROBE KOJA SE DEFINITIVNO CARINI POSLE DVE GODINE

 

Izvor: Paragraf Lex