Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - DONET JE PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI KREDITNOG ZAHTEVA I DOKUMENTACIJI O KREDITNOJ SPOSOBNOSTI NARUČIOCA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE FINANSIJSKE USLUGE KREDITA - "Sl. glasnik RS", br. 31/2013
• Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •

Izvor: Paragraf Lex