Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010, 3/2011, 18/2011, 98/2012 i 34/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2008, 40/2010, 3/2011, 18/2011 i 34/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 34/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 25/2013 i 34/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2013. GODINI ZA JAVNE USLUGE KOJE PRUŽA ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)
 • PRAVILNIK O KVALITETU CEMENTA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)
 • PRAVILNIK O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. list SFRJ", br. 47/87, 60/87, 55/88 i 81/89, "Sl. list SRJ", br. 16/92, 8/93, 21/93, 30/94, 43/96, 10/98, 15/2001 i 58/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 23/2009, 64/2010, 72/2010 i 34/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH STANICA DRŽAVNIH MREŽA I ZAŠTITNIH ZONA U OKOLINI TIH STANICA, KAO I VRSTE OGRANIČENJA KOJA SE MOGU UVESTI U ZAŠTITNIM ZONAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2010, 10/2011 i 9/2013)
 • PLAN MESTA ZA POSTAVLJANJE PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (I FAZA) ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2013)
 • PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU - PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2013)
 • PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU - PODRUČJE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2013)
 • PLAN POSTAVLJANJA TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU - PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC" U LESKOVCU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "DUBOČICA" LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU REGULATORNE REFORME U GRADU LESKOVCU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 9/2013 OD 22.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 12.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex