Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Upravni sud: DUŽNOST PREDUZIMANJA PROPUŠTENE RADNJE ISTOVREMENO S PODNOŠENJEM PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE ZBOG PROPUŠTANJA ROKA ZA UREĐENJE TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: čl. 109 i 110
  • Upravni sud: IZUZIMANJE REŠENJA ORGANA STARATELJSTVA O NEPOSREDNOM VRŠENJU POSLOVA STARATELJA OD PRIMENE NAČELA DVOSTEPENOSTI - Porodični zakon: član 131 stav 2
  • Upravni sud: IZVRŠENJE REŠENJA KOJIM JE UTVRĐENA OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA DOBIT KADA SU PREMA OBVEZNIKU ODREĐENE MERE OBEZBEĐENJA I POKRENUT PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK - Zakon o upravnim sporovima: član 23 stav 2
  • Upravni sud: NEPODOBNOST IZJAVA SVEDOKA ZA DOKAZIVANJE PENZIJSKOG STAŽA I SVOJSTVA OSIGURANIKA FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 85
  • Upravni sud: OČIGLEDNA POVREDA PRAVA ZAPOSLENOG DONOŠENJEM REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU KAO USLOV ZA ODLAGANJE NJEGOVOG IZVRŠENJA - Zakon o radu: član 271
  • Upravni sud: ODLUČIVANJE PORESKIH ORGANA PO IZMENJENOJ PORESKOJ PRIJAVI BEZ PONAVLJANJA POSTUPKA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: čl. 40 i 120
  • Upravni sud: OGRANIČENJE OVLAŠĆENJA INSPEKCIJE RADA POSTUPANJEM NADLEŽNOG SUDA U RADNOM SPORU U KOME REŠAVA O ZAKONITOSTI OTKAZA UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 271
  • Upravni sud: POSTUPANJE DRUGOSTEPENOG ORGANA U POSTUPKU PO ŽALBI KADA SAM UTVRĐUJE ČINJENIČNO STANJE NA OSNOVU IZVEDENIH DOKAZA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 232
  • Upravni sud: PRIMENA ODREDBI ZAKONA O RADU ISKLJUČIVO NA ZAPOSLENE ODNOSNO NA LICA KOJA SE NALAZE U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA - Zakon o radu: čl. 2, 5 i 268
  • Upravni sud: SUDSKA NADLEŽNOST U IZVRŠENJU ODLUKE O VRAĆANJU ZAPOSLENOG NA RAD - Zakon o uređenju sudova: član 22 stav 2
Izvor: Paragraf Lex