Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

EVROPSKA KOMISIJA: Rad na sistemu gašenja posrnulih banaka pre nego što one ugroze širu ekonomiju


Rad na sistemu gašenja posrnulih banaka pre nego što one ugroze širu ekonomiju od ključnog je značaja ove godine, saopštila je Evropska komisija.

Predsednik Komisije Žoze Manuel Barozo izjavio je da će, pored planova za pokretanje jedinstvenog bankarskog nadzora u evrozoni, pre leta izneti "formalni predlog zakona o jedinstvenom mehanizmu rešavanja problema u bankarskom sektoru".

"Smatram da je to pitanje apsolutni politički prioritet. Taj predlog nije ništa manje bitan od jedinstvenog nadzora, i neće biti ništa jednostavniji u pravnom, tehničkom i političkom smislu", naveo je Barozo.

Lideri EU su na prošlomesečnom samitu odobrili osnivanje Jedinstvenog nadzornog mehanizma (JNM), regulatora koji će funckionisati uporedo sa Evropskim stabilizacionim mehanizmom (ESM), u cilju nadzora i pomoći kreditorima u problemima, pre nego što oni načine preveliku štetu po ekonomije.

JNM je prvi korak ka bankarskoj uniji, zasnovanoj na centralnom nadzoru svih banaka u evrozoni, a dodatak JNM-u trebalo bi da bude sistem za pravovremeno gašenje onih kreditora koji zapadnu u suviše velike probleme, uz šemu garancija depozita, da bi se zaštitili klijenti banaka.

Na decembarskom samitu je dogovoreno da će, kada JNM bude pušten u rad, EMS moći direktno da dokapitalizuje slabe banke.

Iako su se lideri EU dogovorili oko pokretanja JNM, u zemljama van evrozone, kao što je Britanija, postoje ozbiljne sumnje da će novi mehanizam povećati moći Brisela nad njihovim nacionalnim finansijskim sektorima.

Izvor: Tanjug