Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

NOVI ZAKON O UREĐENJU SUDOVA: SRBIJA ĆE IMATI 72 OSNOVNA SUDA SA 14 SUDSKIH JEDINICA


Kada u martu bude usvojen zakon o uređenju sudova, PROMENIĆE SE MREŽA SUDOVA, ali konačan predlog Vlade uslediće tek posle posete stručnjaka Venecijanske komisije Saveta Evrope, koji krajem januara dolaze u Beograd.

Radna grupa usvojiće njihova mišljenja i konstruktivne predloge na tekst koji im je dostavilo Ministarstvo pravde i državne uprave.

Najviši sud u Srbiji i dalje je Vrhovni kasacioni sud, a po žalbama će odlučivati četiri Apelaciona suda – u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Ponešto će biti promenjeno u nadležnostima ovih sudova, pa će na primer Viši sud u Pančevu, zajedno sa osnovnim sudovima u Pančevu i Vršcu, pripasti Apelacionom sudu u Beogradu, umesto Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Neizvesno je da li će područje Višeg suda u Negotinu, sa osnovnim sudovima u Negotinu, Kladovu i Majdanpeku, ostati u nadležnosti beogradskog apelacionog suda ili će pripasti Apelacionom sudu u Nišu.

Prema Nacrtu radne grupe, Srbija će imati 72 osnovna suda sa 14 sudskih jedinica (sada imamo 34 osnovna suda i 103 sudske jedinice). Razmatra se mogućnost ponovnog otvaranja suda u još nekim mestima. Broj viših sudova ostaće nepromenjen.

Svi sudovi u Srbiji već tri godine imaju vršioce funkcije predsednika, iako je trebalo da predsednici budu imenovani u martu 2010. godine. Tek kada se uspostavi nova mreža sudova, Visoki savet sudstva imenovaće i predsednike sudova, kako već postojećih, tako i novih, a predstoji i posao raspoređivanja sudija, kako ranije izabranih, tako i onih koji su vraćeni na posao posle odluke Ustavnog suda.

Izvor: Vesti.rs, Politika.rs