Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - BRODSKI TOVARNI LIST - KONOSMAN KAO DOKAZ U CARINSKO PREKRŠAJNOM POSTUPKU
• Pitanje i odgovor - ROK ZA PODNOŠENJE DOPUNSKE DEKLARACIJE KOD POJEDNOSTAVLJENOG POSTUPKA U IZVOZU

Izvor: Paragraf Lex