Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAZVANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE: 8. DECEMBAR 2013. GODINE


Na osnovu člana 29. Statuta Društva sudija Srbije, doneta je Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva sudija Srbije za nedelju, 8. decembar 2013. godine u 12 časova u amfiteatru II (Slobodan Jovanović) Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predložen je sledeći dnevni red:

1. Podnošenje izveštaja o radu
2. Plan rada za 2014. godinu
3. Aktuelna situacija u pravosuđu
4. Razno

Na Skupštini će se osvrnuti na projektne aktivnosti koje je Društvo sudija preduzimalo u protekloj godini u oblasti pravne države i vladavine prava, sumirati aktivnosti, izazovi i dostignuća i razmotriti nedavna i predstojeća dešavanja u pravosuđu sa posebnim osvrtom na premeštaj (tzv. alokaciju) sudija i vrednovanje rada i utvrditi mere koje treba preduzeti u narednom periodu.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete Skupštini lično, možete popuniti punomoćje, koje ne zahteva overu, kojim ćete ovlastiti određenog člana Društva sudija za predstavljanje i glasanje na ovoj Skupštini i dostavite ga kancelariji Društva sudija. Punomoćje je priloženo uz ovu odluku, a dostupno je i na internet stranici Društva sudija Srbije (www.sudije.rs). Iako se punomoćje može dostaviti i na dan održavanja Skupštine, radi lakšeg evidentiranja i bržeg rada na sednici, punomoćje dostavite do 2. decembra 2013. godine.

Ovaj dopis, obaveštenje na internet stranici Društva sudija Srbije, kao i oglas u štampanim medijima služiće kao poziv članovima Društva sudija Srbije za Skupštinu.

Odluka za sazivanje Skupštine (ONLINE)

Punomoćje za predstavljanje i glasanje na Skupštini možete preuzeti na sajtu Društva sudija srbije http://www.sudije.rs/sr/aktuelnosti/vesti/skupstina-drustva-sudija-srbije-8-decembar-2013 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 14.11.2013.