Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Predviđa se osnivanje komore stečajnih upravnika i njihovo novo neprofitno strukovno udruženje, kao i gašenje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika


Novim zakonom o stečaju, o kome će se javno raspravljati do kraja ovog meseca, radnici će moći potpuno da povežu staž i da dobiju zaostale minimalnih zarada, ali onog trenutka kada firma uđe u stečaj, svi zaposleni ostaju bez posla, jer se raskidaju ugovori o radu.

Pokretanje stečaja i dosad je bio dovoljan razlog za otkaz radnicima, ali ga je uručivao stečajni upravnik, koji je istovremeno imao pravo da, uz zadržane zaposlene, angažuje i dodatnu radnu snagu.

Kada je reč o isplati zarada, po trenutnom zakonu, radnicima iz stečajne mase sleduju minimalci za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečaja, kao i plaćeni doprinosi za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka.

„S danom otvaranja stečajnog postupka raskidaju se svi ugovori o radu, pa i kolektivni, koje je stečajni dužnik zaključio sa zaposlenima.

Komora piše profesionalni i etički kodeks, izdaje i obnavlja licence za rad stečajnim upravnicima, donosi rešenje o oduzimanju licence, vodi imenik stečajnih upravnika i obavlja druge poslove predviđene zakonom.

Saša Radulović, ministar privrede, kaže da će ta komora funkcionisati po istom principu kao i advokatska i finansiraće se od članarina, a ne iz budžeta.

Prema njegovim rečima, nadzor rada stečajnih upravnika bio je veoma loš. Bilo je dosta zloupotreba, zbog čega su mnogi poverioci oštećeni.

„Mislim da je transparentnost najbolji odgovor na korupciju  zloupotrebe”, rekao je Radulović i dodao da će javno biti objavljivani finansijski izveštaji firmi u stečaju i spisak poverilaca. Povećaće se odgovornost stečajnog upravnika.

Smanjuju se prava poverilaca – povezanih lica. Njihova potraživanja ići će na nivo vlasnika kapitala – to jest biće poslednji u redu za isplatu.

U pogledu unovčenja stečajne mase zakon predviđa nova rešenja.

Ovakvim rešenjem se omogućava ubrzanje postupka prodaje. Stečajni upravnik dužan je da sačini plan prodaje imovine stečajnog dužnika u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja o bankrotstvu.

Najviša ponuđena cena iz pisane ponude jeste početna cena za javno nadmetanje, s tim da se javno nadmetanje održava u roku od 15 dana od dana otvaranja pisanih ponuda, a neposredna pogodba u roku od sedam dana od dana neuspelog javnog nadmetanja. „Reč je o jednostavnim pravilima koja omogućavaju da se u transparentnom postupku postigne najviša cena. U praksi je ovaj način prodaje (prodaja Mobtela) pokazao dobre rezultate”, navedi se u obrazloženju zakona.

Izvor: Naslovi.net