Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE


Vlada AP Vojvodine je na sednici, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović, usvojila informaciju o realizaciji projekta rekonstrukcije Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine i I fazi opremanja ove ustanove medicinskom opremom.

Projekat rekonstrukcije realizovan je do sada u obimu 80% planiranih građevinskih radova. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju zadužio je Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine da preduzme sve potrebne aktivnosti radi završetka građavinskih radova u okviru ovog projekta. Resorni sekretarijat je zadužio i Klinički centar Vojvodine da sprovede nabavku neophodne medicinske opreme u skladu sa ciljem unapređivanja kvaliteta zdravstvene zaštite koju ova ustanova pruža. Završetak radova na rekonstrukciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu planiran je do kraja aprila 2013. godine.

Članovi Vlade Vojvodine usvojili su i informaciju o relizaciji projekta IPA prekograničnog programa, koji su ostvareni u saradnji sa Republikom Mađarskom.Reč je o realizaciji projekta u okviru prvog poziva IPA prekograničnog programa Mađarska - Srbija u budžetskom periodu između 2007. i 2013. godine, koji je osnovan sa ciljem da države učesnice, Mađarska i Srbija, uspostave Program zajedničkog sistema upravljanja. Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad je konkurisalo, zajedno sa Mađarskim partnerom iz Budimpešte -Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, za realizaciju dva projekta koja su i odobrena, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rehabilitaciju puteva u opštinama koje se nalaze u pograničnoj zoni dve države. Reč je o prekograničnim putnim pravcima u ukupnoj dužini preko 92, 8 km.

Prvi projekat odnosi se na prekogranični pravac Bačalmaš- Bajmok (obuhvata teritorije opština Subotica i Bačka Topola). Drugim projektom obuhvaćen je putni pravac Tisasiget-Đala (obuhvata teritorije opština Novi Kneževac i Čoka). Pokrajinska Vlada je pomogla realizaciju ovih projekta u delu obezbeđivanja sredstava za pretfinansiranje, u okviru učešća na ovom konkursu, sa 15 odsto sredstava. Evropska unija je sa 600.000 evra sufinansirala izradu projektne dokumentacije za rehabilitaciju ova dva važna putna pravca prema susednoj Mađarskoj.Nakon uspešnog završetka ovih projekata, naredna faza biće njihova implementacija.

Na sednici, usvojena je i informacija o doniranju pločastih solarnih kolektora preduzeća DOO "KM MONT" iz Petrovaradina. Reč je o domovima za stare i penzionere u Molu, Kuli, Bačkoj Palanci, Vršcu i Domu za lica ometena u razvoju u Staroj Moravici. Navedeni potencijalni korisnici već imaju urađene projekte za solarne instalacije, a neki od njih i deo opreme ali ne i solarne kolektore.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 14.11.2012.