Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA PODNELA VIŠE KRIVIČNIH PRIJAVA, KAO I ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNIH POSTUPAKA


DRI je zbog nenamenskog trošenja sredstava iz budžeta Beograda za 2010. podnela krivične prijave protiv sekretara Sekretarijata za saobraćaj i direktorke Direkcije za javni prevoz, kao i direktorke Direkcije za puteve.

Krivične prijave Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podnetesu krivične prijave i protiv sekretara Sekretarijata za komunalne i stambene poslove, sekretara Sekretarijata za sport i omladinu i sekretara Sekretarijata za socijalnu zaštitu, kao i protiv direktora Agencije za javne nabavke, direktora Agencije za investicije i stanovanje i direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.

Zahtevi za pokretanje prekršajnih potupaka podneti su protiv bivšeg ministra vera i dijaspore, sekretara u Ministarstvu pravde, kao i protiv pomoćnice ministra pravde.

Prekršajna prijava je podneta i protiv generalnog direktora JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" i njegovog pomoćnika, kao i  protiv bivšeg generalnog direktora GSP "Beograd" i direktora beogradskog javnog preduzeća "Gradsko stambeno".

Državni revizori su do sada podneli 193 prijave za utvrđene nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava, od kojih su 162 prekršajne prijave, 29 prijava je za privredni prestup, a tri su bile krivične. Sve prijave su procesuirane, doneto je sedam pravosnažnih presuda - šest osuđujućih i jedna oslobađajuća.

Prijave su podnete zbog zloupotreba utvrđenih posle kontrole trošenja novca iz republičkog budžeta za 2008. i 2009. godinu, a kontrola je obuhvatila i određen broj budžeta lokalnih samouprava i finansijskih izveštaja javnih preduzeća.

Izvor: B92