Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

POSLANICI U SKUPŠTINI RS SLOŽNI DA JE SRBIJI POTREBAN ARANŽMAN SA MMF


Poslanici Skupštine Srbije složili su se da su pregovori Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) veoma važni za finansijsku i ekonomsku stabilnost zemlje, uz optimizam vladajućih stranaka da će novi aranžman sa misijom MMF, koja je u utorak stigla u Srbiju, biti postignut, dok poslanici opozicije ocenjuju da će do njega teško doći.

Poslanik Vladimir Ilić izjavio je novinarima u parlamentu da je sporazum sa MMF važan za Srbiju, ne da bi se podržale devizne rezerve ili tekuća likvidnost budžeta, već da bude signal održivosti javnih finansija ubuduće.

Srbija se suočila sa ozbiljnim problemom javnog duga koji raste i koji će do kraja godine preći 60 odsto BDP, rekao je Ilić.

Prema njegovim rečima, sve aktivnosti moraju biti usmerene da se u nekoliko narednih godina javni dug Srbije smanji, a aranžman sa MMF bi bio neka vrsta garancije da javne finansije idu u dobrom smeru i signal investitorima da je Srbija likvidna.

Očigledno je da MMF ima ozbiljne rezerve prema predloženoj ekonomskoj politici Srbije i parametrima, a to je MMF i predočio, kad je rekao da će se složiti sa većim deficitom, što govori da ne očekuje da ovakav deficit i može da se realizuje.


Skupština Srbije nastavila je sednicu raspravom o potvrđivanju ugovora s Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i o izručenju.

Na dnevnom redu je i rasprava o potvrđivanju ugovora sa Makedonijom i Slovenijom o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Poslanici treba da razmotre i potvrđivanje Ugovora s Palestinom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i Ugovora sa Alžirom o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Skupština je juče počela novu sednicu razmatranjem izmene Carinskog zakona koje predviđaju promenu u obračunavanju kamate za carinski dug.

Izvor: Tanjug