Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Stručni komentar - POSTUPCI (MODULI) OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA: MODUL D - USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU GARANCIJE KVALITETA PROCESA PROIZVODNJE

Izvor: Paragraf Lex